Misija un kultūra

Lasīt vairāk
K U L T Ū R A  
Mūsu misija ir būt gudram (igauņu val. - TARK) būvniecības un nekustamā īpašuma uzņēmumam. Igauņu valodas vārds TARK nes sevī arī nozīmi, kas atspoguļo uzņēmuma kultūru: T=sekmīgs (Tulemuslik), A=godīgs (Aus), R=racionāls (Ratsionaalne), K=atbildīgs (Kohusetundlik).

M I SI J A
Mūsu misija ir arī uzlabot cilvēku dzīves, brīvā laika pavadīšanas un darba vidi. Mēs uzlabojam pasauli, palīdzot cilvēkiem iekārtot jaunu un labāku mājokli vai modernas darba telpas.